Referat af Shredsisters stiftende generalforsamling

Posted on Posted in Arrangør

Valg af referant: Emilie Kærn

Tid: d. 18.12.2015, 18.00 – 19.00

Sted: Kølsters tolv haner, Rantzausgade 56, 2200 København

Deltagere

Katrine Møller Jensen

Alexandra Halberg Møller

Louise Lund

Juliane Gerd Hansen

Marie Tvarnø

Cecilie Myllerup Kiel

Camilla

Emma Kylvåg

Hanne Dybdahl

Camilla Andersson

Nathalie Wijesinghe

Iben Nelson

Julie Møller

Emilie Kærn

Ændringsforslag til vedtægter
  • Antallet af bestyrelsesmedlemmer er bestemt til fem medlemmer og to suppleanter (1. og 2. suppleant) (vedtaget)
Godkendelse af vedtægter:

Kommentarer til vedtægter:

  • 2: Foreningens primære formål er alpint skiløb, men foreningen er åben for alle skiformer.
  • 4: For deltagelse af ikke medlemmer til arrangementer vil egenbetaling (på fx 30 kr.) være en mulighed.

Vedtægter godkendt

 

Vedtagelse af bestyrelse:

Opstillede:

Katrine Møller Jensen (ikke på valg)

Rikke Olsen (stemt ind)

Trine Dalbjerg Jørgensen (stemt ind)

Louise Lund (stemt ind)

Emilie Kærn (stemt ind)

Juliane Gerd Hansen (1. suppleant)

Emma Kylvåg (2. suppleant)

Mette Libak Nielsen

Alexandra Halberg Møller